የክልሉ ን/ገ/ል/ቢሮ ኃላፊ መልዕክት

ሀገራችን የጀመረችውን የብልፅግና ጉዞ ለማፋጠን በንግድና በግብይት ዘርፍ ህጋዊና ዘመናዊ የአሰራር ሥርዓት በመዘርጋት፤ ምቹ የንግድ ስርዓት እና ጤናማ የገበያ ዉድድርን በመፍጠር የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ልማትን ለማረጋገጥ በ2013 በጀት ዓመት ዘጠኝ ወር በሴክተሩ የደረጃው የተጣሉ ግቦችን ከማሳካት ረገድ ቅንጅታዊ አሰራሮችን በማጠናከር ፣ የመፈፀምና የማስፈፀም አቅም ከመገንባት፣ ወቅቱን የጠበቀ ድጋፋዊ ክትትል ከማድረግና ግብረ-መልስ ከመስጠት ረገድ በበጀት ዓመቱ በርካታ ሥራዎች ታቅደው ተከናውነዋል፡፡ ከዚህም የተነሳ በበጀት ዓመቱ የታቀዱ የልማትና መልካም አስተዳደር ግቦችና ተግባራት አበረታች አፈፃፀም  አስገኝቷል፡፡

የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታትና;የአስር ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ... ...Read more

እንኳን ለ2011ዓ.ም አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ እያለ፣ የደቡብ ክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ዘመኑ የፍቅር፣ የሰላም የመደመርና የአንድነት ዘመን እንዲሆን መልካም ምኞቱን እየገለፀ፣

ቢሮው በሀገራችን ብሎም በክልላችን የተጀመረውን የመደመር ጉዞአችንን በማፋጠን ሀገራችን የመጀመሪያ ደረጃ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ለማሰለፍ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ወሳኙን ድርሻ ይዞ እየሰራ ይገኛል፣

ይሁን እንጂ በፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባራት ላይ ትግል በማድረግ፣ በመልካም አስተዳደር እርካታን በማረጋገጥና የትራንስፎርሜሽን አጀንዳዎችን በላቀ ደረጃ በማሳካት በየደረጃው የህዝብ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ አላማው አድርጎ እየሰራ ቢሆንም፣ የሚስተዋለውን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ላይ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ብርቱ ስራ የሚጠበቅ መሆኑን አውቆ ለመፍታት ጥረት እያደረገ ይገኛል፡፡

የማምረቻ ኢንዱስትሪውን በማስፋፋት መዋቅራዊ ሽግግሩን በማፋጠን፣ ለዜጎች ሰፊ የሥራ ዕድል በመፍጠር፣ የነጻ ገበያ መርህ የተከተለ ንግድና ግብይት በማስፋፋት፣ የአምራቹን፣ የሸማቹንና የንግዱን ማህበረሰብ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ፣

የክልሉ ን/ገ/ል/ቢሮ ም/ኃላፊ እና የንግድ አሰራርና ሬጉላቶሪ ዘርፍ ኃላፊ

የሀገራችንን ልማትና ዕድገት ቀጣይነት በማረጋገጥ የበለፀገች ኢትዮጲያን ለመገንባት በምናደርገው የለውጥ ጉዞ የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ሴክተር ፍትኃዊ  ቀልጣፋና የዘመነ የንግድ አሰራር ስርዓት ለማስፈንና ህገ-ወጥ ንግድን ለመቅረፍ የድርሻውን በመወጣት ላይ ይገኛል፡፡

እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ወደ ብልፅግና ለምታደርገው ጉዞ መሰረት ለመጣል ዘርፈ-ብዙ የለውጥ እንቅስቃሴ እተደረገ ይገኛል፡፡ይህንን ሁለንተናዊ የለውጥ እንቅስቃሴ እና የሀገር ግንባታ ሂደት አጠናክሮ ለማስቀጠል የዜጎች ተሳትፎ ማጎልበት፣ የመንግስትና የግሉ ሴክተር አጋርነትን ማጠናከር፤አስተማማኝ ሰላም ማረጋገጥና ልማትን ማፋጠን ወሳኝ ይሆናል፡፡