የእንስሳት ተዋጽኦ ግብይት ዳይሬክቶሬት

 • ስልጠናና ልምድ ልውውጥ፣
 • የግብርና ምርት አቅርቦት ትንበያ፣
 • የህግ ማዕቀፎችና ልዩ ልዩ የአሰራር ማኑዋሎች ዝግጅት፣
 • አዲስ የግብርና ምርቶች የንግድ ብቃት ማረጋገጫ  መስጠት፣
 • የግብርና ምርቶች የንግድ ብቃት ማረጋገጫ እድሳት፣ 
 • የግብርና ምርቶች ጥራት ቁጥጥር፣
 • የጥራት ደረጃዎችን ማስተዋወቅ፣
 • ህገ ወጥ ግብይትና ዝውውር በስፋት የሚካሂድባቸውን ቦታዎች መለየት፣
 • ህገ ወጥ ግብይትና ዝውውር ለመከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ሰነድ ማዘጋጀትና ትምህርት መስጠት፣
 • ሕገወጥ የግብርና ምርት፣ የዱር እንስሳት፣ የደንና ደን ሃብት ውጤቶች ግብይትና ዝውውር ቁጥጥር፣
 • የገበያ ጥናት ማካሄድ፣
 • ከቡና ሻይና ቅማቅመም ዉጭ ላሉ የግብርና ለውጪ ገበያ የሚቀርቡ የኤክስፖርት ምርቶች የአካባቢያቸውን ስያሜ ይዘው እንዲቀረቡ ማጥናት፣
 • የኤክስፖርት ምርቶች ኦርጋኒክ ሰርተፍኬት እንዲያገኙ የሚያስችል ጥናት ማካሄድና ረጂ ድርጅቶችን ማፈላለግ፣
 • የፕሮጀክት ጥናት ማካሄድ፣
 • የግብርና ምርት ግብይት ማዕከላት እንዲቋቋሙማድረግ፣
 • ነባርና አዲስ የግብርና ምርት ግብይት ማዕከላትን ማደራጀት
 • የግብርና ምርት ማቆያ ቦታዎችን ማዘጋጀት፣
 • ሌሎች የግብርና ምርት ግብይት መሰረተ ልማቶችን ማሟላት፣
 • ለግብርና ምርቶች ንግድ ትርኢት/ለባዛር  የሚሆኑ መረጃዎችን ማሰባሰብና ተሳታፊዎችን ማወያየት፣
 • የንግድ ትርዒት ለማካሄድ ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቅ፣
 • የግብርና ምርቶች ንግድ ትርኢት/ባዛር ማዘጋጀት፣
 • በግብርና ምርቶች ንግድ ትርኢት/ባዛር መሳተፍ፣
 • የግብርና ምርቶችንና አገልግሎቶችን ማስተዋወቅ፣
 • የግብርና ምርቶችና የገዥ ሀገራት ፕሮፋይል በማዘጋጀት ለአገልግሎት ማዋል፣
 • የግብርና ምርቶች ግብይት ተዋንያን ፕሮፋይል በማዘጋጀት ለአገልግሎት ማዋል
 • መረጃ ዝግጅትና ስርጭት፣
 • የግብርና ምርቶች ገበያ ትስስር አገልግሎት፣
 • የፊዚካል ሥራና የበጀት እቅድ ዝግጅት፣
 •  የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት፣
 • ድጋፋዊ ክትትል፣ ግምገማና ግብረ መልስ፣