የደቡብ ክልል ን/ገ/ል/ቢሮ ኃላፊ መልዕክት

ሀገራችን የጀመረችውን የብልፅግና ጉዞ ለማፋጠን በንግድና በግብይት ዘርፍ ህጋዊና ዘመናዊ የአሰራር ሥርዓት በመዘርጋት፤ ምቹ የንግድ ስርዓት እና ጤናማ የገበያ ዉድድርን በመፍጠር የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ልማትን ለማረጋገጥ በ2013 በጀት ዓመት ዘጠኝ ወር በሴክተሩ የደረጃው የተጣሉ ግቦችን ከማሳካት ረገድ ቅንጅታዊ አሰራሮችን በማጠናከር ፣ የመፈፀምና የማስፈፀም አቅም ከመገንባት፣ ወቅቱን የጠበቀ ድጋፋዊ ክትትል ከማድረግና ግብረ-መልስ ከመስጠት ረገድ በበጀት ዓመቱ በርካታ ሥራዎች ታቅደው ተከናውነዋል፡፡ ከዚህም የተነሳ በበጀት ዓመቱ የታቀዱ የልማትና መልካም አስተዳደር ግቦችና ተግባራት አበረታች አፈፃፀም  አስገኝቷል፡፡

የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታትና;የአስር ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ አጀንዳዎችን በላቀ ደረጃ ለመፈፀም ግብ ጥሎ በበጀት ዓመቱ ዕቅዱን ለማሳካት ከፍተኛ ርብርብ  እያደረገ ይገኛል፡፡

ንግዱን በማዘመን ሥራ በየነ-መረብ(ኦንላይን) አገልግሎት 101 መዋቅሮች ወረዳ ኔት የማስገባት ስራ የተከናውነ ሲሆኑ ቀሪዎችን በዚህ በጀት ዓመት ለማጠናቀቅ እየሰራን... ...Read more

የደቡብ ክልል ን/ገ/ል/ቢሮ ም/ኃላፊ እና የንግድ አሰራርና ሬጉላቶሪ ዘርፍ ኃላፊ

የሀገራችንን ልማትና ዕድገት ቀጣይነት በማረጋገጥ የበለፀገች ኢትዮጲያን ለመገንባት በምናደርገው የለውጥ ጉዞ የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ሴክተር ፍትኃዊ  ቀልጣፋና የዘመነ የንግድ አሰራር ስርዓት ለማስፈንና ህገ-ወጥ ንግድን ለመቅረፍ የድርሻውን በመወጣት ላይ ይገኛል፡፡

እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ወደ ብልፅግና ለምታደርገው ጉዞ መሰረት ለመጣል ዘርፈ-ብዙ የለውጥ እንቅስቃሴ እተደረገ ይገኛል፡፡ይህንን ሁለንተናዊ የለውጥ እንቅስቃሴ እና የሀገር ግንባታ ሂደት አጠናክሮ ለማስቀጠል የዜጎች ተሳትፎ ማጎልበት፣ የመንግስትና የግሉ ሴክተር አጋርነትን ማጠናከር፤አስተማማኝ ሰላም ማረጋገጥና ልማትን ማፋጠን ወሳኝ ይሆናል፡፡