እንኳን ለ2011ዓ.ም አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ እያለ፣ የደቡብ ክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ዘመኑ የፍቅር፣ የሰላም የመደመርና የአንድነት ዘመን እንዲሆን መልካም ምኞቱን እየገለፀ፣

ቢሮው በሀገራችን ብሎም በክልላችን የተጀመረውን የመደመር ጉዞአችንን በማፋጠን ሀገራችን የመጀመሪያ ደረጃ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ለማሰለፍ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ወሳኙን ድርሻ ይዞ እየሰራ ይገኛል፣

ይሁን እንጂ በፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባራት ላይ ትግል በማድረግ፣ በመልካም አስተዳደር እርካታን በማረጋገጥና የትራንስፎርሜሽን አጀንዳዎችን በላቀ ደረጃ በማሳካት በየደረጃው የህዝብ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ አላማው አድርጎ እየሰራ ቢሆንም፣ የሚስተዋለውን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ላይ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ብርቱ ስራ የሚጠበቅ መሆኑን አውቆ ለመፍታት ጥረት እያደረገ ይገኛል፡፡

የማምረቻ ኢንዱስትሪውን በማስፋፋት መዋቅራዊ ሽግግሩን በማፋጠን፣ ለዜጎች ሰፊ የሥራ ዕድል በመፍጠር፣ የነጻ ገበያ መርህ የተከተለ ንግድና ግብይት በማስፋፋት፣ የአምራቹን፣ የሸማቹንና የንግዱን ማህበረሰብ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ፣

የክልሉ ን/ኢ/ል/ቢሮ ኃላፊ መልዕክት

ሀገራችን ባለፉት 26 ዓመታት ስትከተለው ለነበረው ኢኮኖሚያዊ፣ፖለቲካዊና ማህበራዊ  ፖሊስዎችና በተገበረቻቸው የልማት ዕቅዶች፣ ፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶች ተከታታይ የኢኮኖሚ ዕድገት በተለይ ደግሞ 14 ዓመታት ባለሁለት ዲጅት ፈጣን ተከታታይ የኢኮኖሚ እያስመዘገበች ሲሆን ይህንን የተጀመረው የኢኮኖሚ ልማትና የሕዳሴ ጉዞ ከዓለም ኢኮኖሚ ጋር ተፎካካሪ በመሆን ከግብርና መር ወደ ኢንዱስትሪ መር የተሳካ ሽግግር በማድረግ በ2017 ዓ.ም ያደጉት ሀገራት ተርታ ለመድረስ ራዕይ ሰንቃ ከፍተኛ ውጤት እያስመዘገበች ትገኛለች፡፡ለዚህ የአገራችን ድምር የዕድገት ውጤት ክልላችን የበኩሉን ድርሻ ተወጥቷል፡፡

የክልሉ ን/ኢ/ል/ቢሮ ም/ኃላፊ እና ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ኃላፊ

የደቡብ ክልል ማኑፋክቸሪንግ ኤጀንሲ በክልላችን በ2017ዓ.ም በኢንዱስትሪው ልማት አስተማማኝና ሰፊ መሰረት ያለው፣ የኤክስፖርት ምርቶች በዓይነት፣ በመጠንና በጥራት አድገው በቀጣይ በዓለም ተወዳዳሪ የሆነ የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ተፈጥሮ የማየት ራዕይ ዕቅድን ለማድረግ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ፈፃሚና ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር፣ የድጋፍ ማዕቀፎችን እንዲቀረፁ በማድረግ፣ ተግባራዊነታቸውን የማረጋገጥና በማስፋፋት ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪው መር ኢኮኖሚ የሚደረገውን መዋቅራዊ ሽግግሩን በማፋጠን ኢንዱስትሪው የመሪነት ሚና እንዲኖረው